ŞAGİRDLƏRİN YERDƏYİŞMƏSİ ELEKTRON XİDMƏTİ

Siniflərin komplektləşməsi dövrünün başlaması ilə əlaqədar şagird yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılmışdır